Πρωτοβουλία #startupchios από τη Χιακή Αρωγή

Πρωτοβουλία #startupchios από τη Χιακή Αρωγή

Είσαι νέος ή νέα; Έχεις μία πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα;
Διαθέτεις το ζήλο να μετατρέψεις την ιδέα σου σε πράξη;
Αν ναι, χρησιμοποίησε τώρα το #startupchios!

Υπόβαλλε το επιχειρηματικό σου σχέδιο στο www.startupchios.gr και μετάτρεψε την ιδέα σου σε πράξη!

Το #startupchios είναι μία πρωτοβουλία της Χιακής Αρωγής, η οποία παρέχεται δωρεάν!

Pin It