Ενίσχυση έκδοσης βιβλίου "Λεωνίδας Αντ. Μπουρνιάς 1909-1997: Η ζωή και το έργο του"

Χιακή Αρωγή: Ενίσχυση έκδοσης βιβλίου "Λεωνίδας Αντ. Μπουρνιάς 1909-1997: Η ζωή και το έργο του"

Η Χιακή Αρωγή συνεισέφερε για την έκδοση του βιβλίου "Λεωνίδας Αντ. Μπουρνιάς 1909-1997: Η ζωή και το έργο του".

Ο Λεωνίδας Μπουρνιάς υπήρξε μία εμβληματική φυσιογνωμίας της πολιτικής ζωής της Ελλάδας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα 40 χρόνια της πολιτικής του σταδιοδρομίας έχει να επιδείξει πλούσια εθνική, πνευματική, πολιτική και κοινωνική προσφορά. Τα αναμφισβήτητα προσόντα του τον ανέδειξαν σε προσωπικότητα ισχυρή, με όραμα και δράση, με γνώση και εμπειρία.

Ενίσχυση έκδοσης βιβλίου "Λεωνίδας Αντ. Μπουρνιάς 1909-1997: Η ζωή και το έργο του"

Pin It